ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทักษิณ อุตสาหกรรม

TAKSIN INDUSTRIAL REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495002471
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/9/2495 พ.ศ. (71 ปี 8 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
12/9/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 250,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 687 ถนนมหาชัย แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13131 การขจัดไขมันและสิ่งสกปรกการฟอกขาวและการย้อมสี