ห้างหุ้นส่วนสามัญ จิตรไทย

CHITA THAI REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495001822
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/7/2495 พ.ศ. (71 ปี 9 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
3/7/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 20 ถนนจักรวรรดิ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 14120 การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า