ห้างหุ้นส่วนสามัญ เตียวย่งฮั้ว

YEO YONG HOA

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495001814
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/7/2495 พ.ศ. (71 ปี 10 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
3/7/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 117-119 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 32113 การเจียระไนและการขัดเพชรพลอย