ห้างหุ้นส่วนสามัญ ช่างยนตร์เซอร์วิส

CHANGYONT SERVICE REGISTERED ORDISARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495001423
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/4/2495 พ.ศ. (72 ปี 1 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
21/4/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 230 ถ.หลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46612 การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว