ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชุนเซ่งฮง

CHUN SENG HUAD REGISTERED ORDISARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชุนเซ่งฮง (ID: 0102495001351) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 11/4/2495 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 146-148 ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102495001351
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
11/4/2495 พ.ศ.
(72 ปี 3 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
11/4/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง