ห้างหุ้นส่วนสามัญ บ้วนฮะไถ่

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495001008
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/3/2495 พ.ศ. (72 ปี 2 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
14/3/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 660,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 292 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16220 การผลิตโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างและเครื่องประกอบอาคาร