ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทโรงหล่อบางกอก

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495000788
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/2/2495 พ.ศ. (72 ปี 2 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
21/2/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 60-62 ถนนมิตร (ตรอกโรงฆ่าสัตว์) แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 24320 การหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้า