ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซินกวงพานิช

SIN KUANG PHANICH REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495000575
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/1/2495 พ.ศ. (72 ปี 3 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
30/1/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 157 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47999 การขายปลีกโดยไม่มีร้าน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น