ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงเทพฯ ตรีมิตร์พานิช

THE BANGKOK TRADING REGISTERED ORDIANRY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495000427
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/1/2495 พ.ศ. (72 ปี 3 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
21/1/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 131 ถนนมิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45301 การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์