ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทจิ้นเชียงเส็ง

NON.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495000401
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/1/2495 พ.ศ. (72 ปี 3 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
19/1/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 240 ถนนท่าโรงโม่ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46317 การขายส่งน้ำตาลช็อกโกแลตและลูกกวาด