ห้างหุ้นส่วนสามัญ ฉั่วซุ่นหลี

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ฉั่วซุ่นหลี (ID: 0102495000371) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 17/1/2495 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 19 ถนนตะนาว แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น มีทุนจดทะเบียน 40,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102495000371
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
17/1/2495 พ.ศ.
(72 ปี 5 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
17/1/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
40,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง