ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซิ้มซ่งเส็งพานิช

SIM SONG SENG

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495000265
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/1/2495 พ.ศ. (72 ปี 4 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
14/1/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 431,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 106 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46433 การขายส่งเครื่องกีฬา