ห้างหุ้นส่วนสามัญ ช่งเส็ง

CHONG SENG CO. REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ช่งเส็ง (ID: 0102495000133) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 8/1/2495 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 252-254 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การบำรุงรักษาและการซ่อมตัวถังประตูหน้าต่างและอื่นๆ ที่คล้ายกัน มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102495000133
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
8/1/2495 พ.ศ.
(72 ปี 6 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
8/1/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง