ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชูหลิม

CHOLIM REGISTERE ORDINARY PARTNERSHIP.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชูหลิม (ID: 0102495000125) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 8/1/2495 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 2 ถนนเจริญกรุง (ปากตรอกโรงภาษี) แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตรองเท้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102495000125
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
8/1/2495 พ.ศ.
(72 ปี 6 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
8/1/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง