ห้างหุ้นส่วนสามัญ ขอนแก่นสโตร์

KHON KEN STORE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494003881
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/11/2494 พ.ศ. (72 ปี 7 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
19/11/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 8,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ที่ตั้ง 163 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46411 การขายส่งด้ายและผ้า