ห้างหุ้นส่วนสามัญ งี่ฮั่วเชียง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494003775
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/11/2494 พ.ศ. (72 ปี 5 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
9/11/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 175,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 576 ถนนมังกร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25999 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น