ห้างหุ้นส่วนสามัญ โรงนุ่นแสงไทย

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ โรงนุ่นแสงไทย (ID: 0102494003635) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/10/2494 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 32 หมู่ 1 ถนนธนบุรี-นครปฐม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การเตรียมเส้นใย มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102494003635
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/10/2494 พ.ศ.
(72 ปี 8 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
20/10/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
13111 การเตรียมเส้นใย

บริษัทที่คล้ายคลึง