ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทซินไทยแอนด์โก

SING THAI & CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494003554
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/10/2494 พ.ศ. (72 ปี 6 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
12/10/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 259 ถนนกรุงเกษม แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า