ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงเทพบรรณคาร

THE BANGKOK CENTRAL BOOK DEPOT

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494003465
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/9/2494 พ.ศ. (72 ปี 8 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
28/9/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 36 ถนนเจริญกรุง แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47611 ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสาร