ห้างหุ้นส่วนสามัญ ณรงค์พานิช (เซ่งหลีหงวน)

SENG LEE NGREAN

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494003457
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/2/2488 พ.ศ. (79 ปี 4 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
17/2/1945 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1202 ถนนทรงวาด (ริมแม่น้ำเจ้าพระยา) แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46439 การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น