ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทุ่งฮั้วแคนนิ่งคัมปานี

THE TUNG HUA CANNING COMPANY REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทุ่งฮั้วแคนนิ่งคัมปานี (ID: 0102494003406) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 25/9/2494 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 11 ตรอกกัปตันบุช แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตอาหารปรุงสำเร็จบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102494003406
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
25/9/2494 พ.ศ.
(72 ปี 9 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
25/9/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง