ห้างหุ้นส่วนสามัญ จีนกวาง

CHINKWANG REGISTERED ORDISARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494003163
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/9/2494 พ.ศ. (72 ปี 7 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
12/9/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 30 ตรอกเจริญชัย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 32113 การเจียระไนและการขัดเพชรพลอย