ห้างหุ้นส่วนสามัญ ประภา

THE PRAPA CO.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ประภา (ID: 0102494003112) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 7/9/2494 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 276 ถนนสามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค มีทุนจดทะเบียน 30,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102494003112
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
7/9/2494 พ.ศ.
(72 ปี 10 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
7/9/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
30,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง