ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซินอาพาณิชย์

SIN AH STORE

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซินอาพาณิชย์ (ID: 0102494003058) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 6/9/2494 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1154 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งรองเท้า มีทุนจดทะเบียน 400,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102494003058
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
6/9/2494 พ.ศ.
(72 ปี 10 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
6/9/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
400,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก
วัตถุประสงค์
46415 การขายส่งรองเท้า

บริษัทที่คล้ายคลึง