ห้างหุ้นส่วนสามัญ ปิ่นพัฒนะ

PIN PATANA REGISTERED ORDISARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ปิ่นพัฒนะ (ID: 0102494002949) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 24/8/2494 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 17 ถนนวังบูรพาภิรมย์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102494002949
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
24/8/2494 พ.ศ.
(72 ปี 10 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
24/8/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง