ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทเอี๊ยะเซียง

BAK SIANG CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494002736
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/8/2494 พ.ศ. (72 ปี 8 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
9/8/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 165 ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47731 ร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตาและอุปกรณ์ถ่ายภาพ