ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซุ่นฮวดฮะกี่

SUN HUAD HA KEE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซุ่นฮวดฮะกี่ (ID: 0102494002558) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 2/8/2494 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1878 ถนนบรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 700,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102494002558
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
2/8/2494 พ.ศ.
(72 ปี 11 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
2/8/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
700,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง