ห้างหุ้นส่วนสามัญ กวงฮวดเซี้ยงซี่กี่

KWANG HUAT SIANG SEE KEE

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494002531
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/8/2494 พ.ศ. (72 ปี 8 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
2/8/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 240 ถนนเจริญกรุง ตรอกตลาดหลวง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46319 การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น