ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัท เลี่ยงกวง

LIANG KWANG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494002264
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/7/2494 พ.ศ. (72 ปี 9 เดือน ที่แล้ว)
13/7/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 315 ถนนทรงวาด ซอยเยาวพาณิชย์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46495 การขายส่งเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว