ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัท เลี่ยงกวง

LIANG KWANG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัท เลี่ยงกวง (ID: 0102494002264) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 13/7/2494 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 315 ถนนทรงวาด ซอยเยาวพาณิชย์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102494002264
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
13/7/2494 พ.ศ.
(72 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
13/7/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง