ห้างหุ้นส่วนสามัญ กวงไท้แซ

KANG THAI SEA

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494001942
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/7/2494 พ.ศ. (72 ปี 9 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
4/7/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 195/29 ถนนมหาพัตร์ แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 31001 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้