ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทบ้วนเซ่งไถ่

BUAN SENG TAI CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494001934
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/7/2494 พ.ศ. (72 ปี 9 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
4/7/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 135-137 ถนนตรอกอิศรานุภาพ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46314 การขายส่งผลิตภัณฑ์นม