ห้างหุ้นส่วนสามัญ กุลาตีสโตร์

GULHATI STONE

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494001926
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/7/2494 พ.ศ. (72 ปี 11 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
4/7/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 23 ถนนเพาะพาณิช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า