ห้างหุ้นส่วนสามัญ สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง)

SUNTIPAP LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494001501
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/6/2494 พ.ศ. (73 ปี 6 วัน ที่แล้ว)
13/6/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 110,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 179 ถนนหลวง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10304 การถนอมผลไม้หรือผักโดยการทำเค็มการอบแห้งการแช่ในน้ำมันหรือในน้ำส้มสายชู