ห้างหุ้นส่วนสามัญ กีฬา

MPM

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494001462
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/6/2494 พ.ศ. (73 ปี 6 วัน ที่แล้ว)
11/6/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 485 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46612 การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว