ห้างหุ้นส่วนสามัญ นำศิลปไทย

NAM SILP THAI

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ นำศิลปไทย (ID: 0102494001454) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 9/6/2494 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 281/20-22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตาและอุปกรณ์ถ่ายภาพ มีทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ แปรสภาพ

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102494001454
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
9/6/2494 พ.ศ.
(73 ปี 1 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
9/6/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
60,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
แปรสภาพ

บริษัทที่คล้ายคลึง