ห้างหุ้นส่วนสามัญ กุมารเต็กสไตลส์

KUMAR TEXTILES

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ กุมารเต็กสไตลส์ (ID: 0102494001195) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 14/5/2494 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 126 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102494001195
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
14/5/2494 พ.ศ.
(73 ปี 1 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
14/5/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง