ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทโรงเลื่อยจักร์ย่งเฮงหลีจั่น

YONG HENG LEE CHAN SAW MILL CO.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทโรงเลื่อยจักร์ย่งเฮงหลีจั่น (ID: 0102494000563) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 8/2/2494 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1380 ถนนคลองดาวคนอง แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ วนวัฒนวิทยาและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับป่าไม้ มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102494000563
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
8/2/2494 พ.ศ.
(73 ปี 5 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
8/2/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง