ห้างหุ้นส่วนสามัญ กุนดันซิงห์ซาร์ยิตซิงห์

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ กุนดันซิงห์ซาร์ยิตซิงห์ (ID: 0102494000334) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 23/1/2494 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 253 ถนนสำเพ็ง แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102494000334
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
23/1/2494 พ.ศ.
(73 ปี 5 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
23/1/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง