ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทโรงน้ำอัดลมบางกอก

BANGKOK CO. REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494000318
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/1/2494 พ.ศ. (73 ปี 3 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
20/1/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1109 ถนนวาณิชย์ 2 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 11042 การผลิตน้ำอัดลมและโซดา