ห้างหุ้นส่วนสามัญ กาญจนาพันธุ์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102493002554
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/2/2492 พ.ศ. (75 ปี 2 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
7/2/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 6,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 472 ถนนนครสวรรค์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47190 การขายปลีกสินค้าอื่นๆ ในร้านค้าทั่วไป