ห้างหุ้นส่วนสามัญ ศรีสมุทร์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102493002520
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/5/2493 พ.ศ. (73 ปี 11 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
15/5/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 578 ถนนประโคนชัย ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46323 การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ