ห้างหุ้นส่วนสามัญ กาวาลเต็กส์ไตลส์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102493002210
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/11/2493 พ.ศ. (73 ปี 6 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
1/11/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 701/8 ซอยวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า