ห้างหุ้นส่วนสามัญ จันกวงกรุงเทพ

CHAN KWONG BANGKOK REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102493001779
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/8/2493 พ.ศ. (73 ปี 10 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
16/8/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 318-320 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46491 การขายส่งอุปกรณ์ถ่ายภาพและทัศนศาสตร์