ห้างหุ้นส่วนสามัญ กิ้มเฮงเอ็งกี่

KIM HENG ENG KEE

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102493001345
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/6/2493 พ.ศ. (74 ปี 7 วัน ที่แล้ว)
13/6/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 942/4-942/5 ตรอกโต๊ะกัง ถนนมังกร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46495 การขายส่งเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว