ห้างหุ้นส่วนสามัญ ร้านดัดผมประพีร์

PRANEE LADIES HAIRDRESSING SALOON

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ร้านดัดผมประพีร์ (ID: 0102493001299) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 12/6/2493 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1174,1176,1178 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการแต่งผม มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102493001299
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
12/6/2493 พ.ศ.
(74 ปี 1 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
12/6/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก
วัตถุประสงค์
96103 กิจกรรมการแต่งผม

บริษัทที่คล้ายคลึง