ห้างหุ้นส่วนสามัญ กวงฮั่วฮื้อฮะกี่

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102493000799
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/3/2493 พ.ศ. (74 ปี 3 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
10/3/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 80 ก. ถนนบางซื่อ แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45403 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยานยนต์