ห้างหุ้นส่วนสามัญ กวงเต็กเซ้ง

KWANG TECK SENG CO.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ กวงเต็กเซ้ง (ID: 0102493000420) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 28/1/2493 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1540-1542 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ข้างสถานีรถไฟปากคลองสาน แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102493000420
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
28/1/2493 พ.ศ.
(74 ปี 5 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
28/1/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง