ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทเนชั่นแนล แมชันสเทรดดิ้ง

THE NATIONAL MACHINES TRADING CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102493000403
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/1/2493 พ.ศ. (74 ปี 2 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
28/1/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 16-18 ถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46594 การขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในสำนักงาน