ห้างหุ้นส่วนสามัญ ก้วงเซียงไทย

KWONG CHIANG THAI

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102493000390
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/1/2493 พ.ศ. (74 ปี 4 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
28/1/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 380,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1796 ถนนตัดใหม่ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47749 ร้านขายปลีกสินค้าใช้แล้วอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น