ห้างหุ้นส่วนสามัญ งี่เก๋า

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102493000250
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/1/2493 พ.ศ. (74 ปี 3 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
16/1/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 788-790 คลองแสนแสบ ถนนพญาไท แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46439 การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น